jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel.

misecznica bezkorowa