jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora leptacina Sommerf.

misecznica turniowa