jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora latro Poelt

misecznica pastusza