jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.

misecznica wytworna