jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora intricata (Ach.) Ach.

misecznica skupiona