jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora hypopta (Ach.) Vain.

misecznica delikatna