jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora horiza (Ach.) Lindsay

misecznica wyzuwana