jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora impudens Degel.

misecznica plamkowata