jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora helicopis Wahlenb.

misecznica nadmorska