jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora flavoleprosa Tønsberg

misecznica żółtoproszkowa