jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.

misecznica żylasta