jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora farinaria Borrer

misecznica pylasta