jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora expallens Ach.

misecznica bledsza