jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora epibryon (Ach.) Ach.

misecznica mchowa