jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora epanora (Ach.) Ach.

misecznica zbłądzona