jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora eitneriana Zahlbr.

misecznica Eitnera