jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora dispersoareolata (Schaer.) Lamy

misecznica wysepkowa