jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora conizaeoides Nyl.

misecznica proszkowata