jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora conferta (Duby ex Fr.) Grognot

misecznica gOsta