jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora compallens van Herk et Aptroot

misecznica kumarka