jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora campestris (Schaer.) Hue

misecznica polna