jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora bicinctoidea Blaha et Grube

misecznica nibydwubrzeżna