jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora carpinea (L.) Vain.

misecznica grabowa