jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora argentata (Ach.) Malme (incl. L. subrugosa Nyl.)

misecznica kasztanowata