jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora argopholis (Ach.) Ach.

misecznica ozdobna