jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora allophana (Ach.) Nyl.

misecznica pogięta