jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora albella (Pers.) Ach.

misecznica blada