jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora aitema (Ach.) Hepp

misecznica obca