grzyby.pl

Lactarius zonarius (Bull.) Fr.

mleczaj pręgowany
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg mycobank.org synonimem tego gatunku jest mleczaj wygięty (Lactarius flexuosus (Pers.) Gray); w czekliście Wojewoda W., 2003 [105] i GBIF to odrębny gatunek. (2022-12-19)* W czekliście [105] jako osobny gatunek jest podany mleczaj niesmaczny (Lactarius insulsus (Fr.) Fr.); wg Mycobank to samodzielny gatunek; wg GBIF to synonim mleczaja pręgowanego (Lactarius zonarius). (2022-12-19)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, zaroślach, na polanach, głównie pod topolami i dębami; czerwiec-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Lactarius zonarius na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-73 355565 EF-15 355563

ID355563 Lactarius zonarius; Szaniecki Park Krajobrazowy. Na W od miejscowości Widuchowa, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2019.08.05; Las grabowo-dębowy. Wtrącenia topoli białej/czarnej oraz tarniny.; Owocniki na skraju lasu, lub poza jego obrębem w zaroślach tarniny lub wychodzące nawet na przylegający do lasu sad, nieopodal śliw. Grupowo kępami po kilka lub kilkanaście owocników.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, przeslę kustoszom bazy, tak
uwagi: Zdjęcia z 5 sierpnia 2019

fot. 1315064 fot. 1315065 fot. 1315066 fot. 1315067 fot. 1315068 fot. 1315069

Owocniki masywne, corocznie na tych samych stanowiskach. Wydzielają białe, piekące mleczko.
Zdjęcia z 24.07.2021. z wenątrz lasu.

fot. 1315070 fot. 1315071

ID355565 Lactarius zonarius; Na Zachód od Kielc, Przełęcz pod Bielnią, tuż przy trasie E7., pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-73; 2021.08.29; Gęste zarośla z młodych grabów i buków/ Nieopodal 2 kikudziesięcioletnie dęby.; Piaszczysto-gliniaste podłoże na skalistym zboczu.. Kilka owocników w grupie wystających z liści.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy., tak
uwagi: Owocniki o białym, piekącym mleczku.
fot. 1315088 fot. 1315089 fot. 1315090 fot. 1315091

Środowisko
fot. 1315092

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji