takson nie ujęty w czekliście

Lactarius subumbonatus Lindgr.