literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3178]
    Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Ronikier 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 , Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Bartoszek i Mleczko 2019

znaleziska Lactarius scrobiculatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-52 122996

 ID122996  Lactarius scrobiculatus; pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, Wąwóz Siedmica, 500 m wzdłuż szlaku od strony Ruskiego Mostu, BE-52; 2008.10.04; nawapienny las świerkowy ziemia; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski, Jacek Soboń; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0005 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: mleczko przebarwia się na żółto, smak gorzki

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji