grzyby.pl

Laccaria purpureobadia D.A. Reid

lakówka purpurowobrązowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laccaria Laccaria Laccaria LaccariaLaccarialakówka nadmorska (Laccaria maritima)lakówka ceglasta (Laccaria fraterna)
Laccaria purpureobadia (lakówka purpurowobrązowa)
04.10.2015, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie; copyright © by Jacek Soboń
Laccaria purpureobadia (lakówka purpurowobrązowa)
Laccaria purpureobadia (lakówka purpurowobrązowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20151004.04102015-6JS.jsb - Laccaria purpureobadia (lakówka purpurowobrązowa); gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie
151004-04102015-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/ #3