fot. jsb-DSC_5660 (641×557) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Laccaria purpureobadia (lakówka purpurowobrązowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.10.2015, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie
copyright © by Jacek Soboń