takson nie ujęty w czekliście

Inocybe stellatospora (Peck) Massee