grzyby.pl

Inocybe albomarginata Velen.

Inocybe ovalispora Kauffman · Inocybe reducta J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybeInocybe squarrosaInocybe albovelutipes
Inocybe albomarginata
27.07.2016, Dolnośląskie, pow. Lwowek Śl., gm. Wleń, Pogórze Kaczawskie, k. Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Inocybe albomarginata
Inocybe albomarginata
Inocybe albomarginata

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]