grzyby.pl

Hysterangium pompholyx Tul.

Statesia pompholyx (Tul. et C. Tul.) Castellano, T. Lebel, Davoodian et K. Hosaka[gł. w MB (2023-1-15)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2918]
    Hysterangium pompholyx Tul. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2010, Wojewoda i in. 2016

znaleziska Hysterangium pompholyx na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-33 357741 EE-43 357742 EE-93 73752

 ID73752  Hysterangium pompholyx; Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-93; 2007.07.29; Północne brzegi rębni gniazdowych (padające światło od południa) w lesie grabowym z domieszką dębów, brzóz i sosen; w korzeniach około 100 letnich dębów, 2 do 4 cm pod liśćmi i ziemią, w kilkucentymetrowej warstwie humusu po kilka owocników w promieniu około 1 do 2 metrów wokół szyji korzeniowej dwóch dębów; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 1/MF/30.06.08, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Pierwsze udokumentowane stanowisko Hysterangium pompholyx w Polsce.

Więcej w wątku: Hysterangium pompholyx ???

fot. 112794

 ID357741  Hysterangium pompholyx; 1,2 km na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.06.27; Jodły z wtrąceniami nielicznych dębów i buków.; Podłoże gliniaste. Owocniki znajdują się płytko tuż pod ściółką. W pobliżu jodły i jeden dąb.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009089, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1303343.html

 ID357742  Hysterangium pompholyx; 0,3 km na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2021.08.07; Fragment lasu jodłowego z nielicznymi bukami i dębami.; Gliniaste podłoże. Kilka owocników na koronie tzw. worpa, w gliniastym podłożu, tuż pod ściółką. W pobliżu stara jodła i stary buk.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009103, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1311637.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji