grzyby.pl

Hysterangium pompholyx Tul.

Statesia pompholyx (Tul. et C. Tul.) Castellano, T. Lebel, Davoodian et K. Hosaka [gł. w MB (2023-1-15)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hysterangium Hysterangium Hysterangium HysterangiumHysterangiumpodkorzeniak siateczkowy (Hysterangium separabile)podkorzeniak leszczynowy (Hysterangium stoloniferum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]