grzyby.pl

Hypochniciellum subillaqueatum (Litsch.) Hjortstam

Amylocorticiellum subillaqueatum (Litsch.) Spirin et Zmitr. · Amylocorticium subillaqueatum (Litsch.) Zmitr. · Corticium subillaqueatum Litsch. · Leucogyrophana subillaqueata (Litsch.) Jülich · Trechispora subillaqueata (Litsch.) Gilb. et Budington
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1283]
    Amylocorticiellum subillaqueatum (Litsch.) Spirin & Zmitr. · synonimy: Hypochniciellum subillaqueatum (Litsch.) Hjortstam
    uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Karasiński i in. 2015, Szczepkowski i in. 2015, Ślusarczyk 2019 (as: Hypochniciellum subillaqueatum), Holec i in. 2019a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji