grzyby.pl

Hypochniciellum subillaqueatum (Litsch.) Hjortstam

Amylocorticiellum subillaqueatum (Litsch.) Spirin et Zmitr. · Amylocorticium subillaqueatum (Litsch.) Zmitr. · Corticium subillaqueatum Litsch. · Leucogyrophana subillaqueata (Litsch.) Jülich · Trechispora subillaqueata (Litsch.) Gilb. et Budington
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]