grzyby.pl

Hypochnella violacea Auersw. ex J. Schröt.

nalotniczka fioletowa
Hypochnus violaceus (Auersw. ex J. Schröt.) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈