grzyby.pl

Hyphoderma litschaueri (Burt) J. Erikss. et Å. Strid

strzępkoskórka kremowa
Hyphoderma alienum (Parmasto) Jülich · Hyphoderma bresadolae Jülich · Hyphodontia nivea (Bres.) J. Erikss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma HyphodermaHyphodermastrzępkoskórka szczeciniasta (Hyphoderma setigerum)strzępkoskórka białawoszara (Hyphoderma obtusum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na drewnie drzew liściastych, na martwych gałęziach brzozy i buka.W lasach, na drewnie drzew liściastych, na martwych gałęziach brzozy i buka.