grzyby.pl

Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév.

szczeciniak sadzowaty, szczecinkowiec jodłowy, szczecinkowiec sadzowaty
Hymenochaete rubiginosa ssp. subfuliginosa (Bourdot et Galzin) Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hymenochaete Hymenochaete Hymenochaete HymenochaeteHymenochaeteszczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta)szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych, pozbawionych kory gałęziach świerku, na pniach sosny i na drewnie dębów; od wiosny do jesieni.Na opadłych, pozbawionych kory gałęziach świerku, na pniach sosny i na drewnie dębów; od wiosny do jesieni.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony