Tx: 290
grzyby.pl

Hygrophoropsis pallida (Peck) Kreisel ex M. Gyosheva et D. Stoykov

lisówka blada
Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida (Peck) Kreisel · Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) J. Schrot. var. pallida (Cooke) Kühner et Romagn. · Hygrophorus pallidus Peckgł. w MB
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach sosnowych i mieszanych, na ziemi; październik-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652] (as H. fuscosquamulosa and H. pallida), Domański Z. (2001)[3794]Domański Z. (2001) Grzyby Lasów Łochowskich.[3794], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as H. aurantiaca vaf. pallida), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kowalski (1974)[2915]Kowalski (1974) Zbiorowiska grzybów leśnego środowiska glebowego wybranych drzewostanów sosnowych.[2915], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as H. aurantiaca vaf. pallida), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as H. aurantiaca vaf. pallida)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji