Tx: 594
grzyby.pl

Hydropus marginellus (Pers.) Singer

mokronóżka brązowoostrzowa
Hydropus marginella orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230588 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID170854 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230646 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, częściej w świerkowo-bukowych, na zmurszałym drewnie drzew iglastych, na pniakach.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2002)[1335]Bujakiewicz (2002) New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest.[1335], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93[1340], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Hydropus marginellus (mokronóżka brązowoostrzowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE56 345667 FG21 289017 FG22 169495 370023 FG32 200246 FG33 345650 GC01 210741 230588 GC02 170854 230646

ID 169 495 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 1 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodły z udziałem leszczyny, buka, dębu, na zmurszałym pniaku prawdopodobnie jodły, w kilku wiązkach, po kilka; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: Po raz pierwszy, na tym samym pniu znalazłam je 03.07.2010 r., ale wówczas nie wiedziałam co to za gatunek; fot.357080 fot.357081 fot.357082 fot.357083 [notatka: nie] [fotografie: tak];

357080
357081
357082
357083

ID 170 854 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary puszczański las mieszany, porządnie już zbutwiały pień, kikadziesiąt owocników na pniu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/12.01.11; uwagi: fot.361710 fot.361711; więcej o niej w [bf:358962] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 358962 ;

ID 200 246 oznaczenie: Hydropus marginella; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 23 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszkami, na zmurszałym, omszonym pniu, kilkanaście owocników w grupach na jednym pniu; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.494427 fot.494428 fot.494429 fot.494430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

494427
494428
494429
494430

ID 210 741 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 12 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zakrzaczenie na terenie nieco ruderalnym, na mocno zbutwiałym i porośniętym mchem pniaku, niewiadomego pochodzenia, masowo; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany; uwagi: fot.544784 fot.544785 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544784
544785

ID 230 588 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 9 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą iglastych (świerk, sosna), na mocno zbutwiałym pniu, prawdopodobnie świerkowym, kilka sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130609/1001; uwagi: fot.635223 fot.635224 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635223
635224

ID 230 646 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: około 5,5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 30 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o starym zadrzewieniu mieszanym (świerk, dąb, brzoza), na mocno zbutwiałych pniach, prawdopodobnie swierkowych, masowo na kilku pniach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130630/1000; uwagi: fot.635643 fot.635644 fot.635645 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635643
635644
635645

ID 289 017 oznaczenie: Hydropus marginella; lokalizacja: Ropianka, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów, na mocno zmurszałym, omszonym drewnie jodłowym, 7 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002359; uwagi: fot.868836 fot.868837 fot.868838 [notatka: nie] [fotografie: tak];

868836
868837
868838

ID 345 650 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 7 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie bukowo jodłowy i in., zmurszały pień zapewne jodłowy, masowo na całym pniu; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: zdjęcia z tego samego lasu, z 10.08.2014; fot.1230672 fot.1230673 fot.1230674 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1230672
1230673
1230674

ID 345 667 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: 0,4 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki i inne, na omszałym pniaku jodły (?), jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 5,5" N 19st 30' 31" E; [bf:841670] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 841670 ;

ID 370 023 oznaczenie: Hydropus marginellus; lokalizacja: Trzciana - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głónie jodłowy z bukiem, grabem, leszczyną, miejscami sosna, kilka grup na mocno zmurszałych pniakach i leżącym kawałku drewna zapewne jodłowych, po kilka i kilkadziesiąt owocników w grupach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1457193 fot.1457194 fot.1457195 fot.1457196 fot.1457197 fot.1457198 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1457193
1457194
1457195
1457196
1457197
1457198
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji