grzyby.pl

Entoloma plebeioides (Schulzer) Noordel.

Trichopilus plebeioides (Schulzer) Largent
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma plebeioides
31.08.2013, woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 1,1 km na NE od miejscowości Trzyrzeczki; copyright © by Grażyna Domian
Entoloma plebeioides
Entoloma plebeioides

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130831.BGF_GD_BiePN_130831_0009.gd - Entoloma plebeioides; woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 1,1 km na NE od miejscowości Trzyrzeczki
130831-BGF_GD_BiePN_130831_0009
leg. Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 1,1 km na NE od miejscowości Trzyrzeczki/
/zielnik Błażeja Gierczyka/ #3