grzyby.pl

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn

sklerotka bulwiasta, twardnica bulwiasta
Sclerotinia tuberosa (Hedw.: Merat) Fuck. · Whetzelinia tuberosa (Hedw.: Merat) Korf: Dumont
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dumontinia tuberosa (sklerotka bulwiasta)
Dumontinia tuberosa (sklerotka bulwiasta)

owocnik

Owocnik w postaci miseczki lub tarczki średnicy 10-30 mm; barwa kasztanowobrązowa do orzechowobrązowej; jest ona osadzona na brązowym trzonku, długości 30-80 x 2-4 mm, połączonym ze znajdującą się w ziemi sklerotą. Sklerota jest rozmiaru orzecha laskowego, nieregularnie bulwiasta, 10-30 x 5-15 mm, barwy czarnej, twarda, z białawym miąższem.

space

Sporocarp in the form of a cup or a disk of 10-30 mm in diameter; chestnut-brown to nutty-brown; resting on a brown stalk 30-80 x 2-4 mm long attached to sclerotium in the ground. sclerotium is the size of a hazelnut, irregularly tuberous, 10-30 x 5-15 mm, black, tough, with white flesh.

space

zarodniki

Zarodniki Bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, 12-17 x 6-9 µm.
Spores hyaline, ellipsoid, smooth, 12-17 x 6-9 µm.

występowanie

Jest to dość osobliwy gatunek - wyspecjalizowany pasożyt Anemone nemorosa, pasożytuje na jego korzeniach. Jesienią tworzy organ przetrwalnikowy - sklerotę. Z niej wiosną, od marca do maja, wyrastają owocniki. Dość często spotykany w lasach i zaroślach liściastych.
Spring. Parasitic on Anemone nemorosa roots.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.159 [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.145 [26I]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.67 [11]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.427 [2]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[262]
    Dumontinia tuberosa (Hedw.) L.M. Kohn — wg Index Fungorum: Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn · synonimy: Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuckel
    publikacje: Szkodzik 2005 (as: Sclerotinia tuberosa), Łuszczyński 2001 (as: Sclerotinia tuberosa), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Sclerotinia tuberosa), Celka 2002 (as: Sclerotinia tuberosa), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Sclerotinia tuberosa), Lisiewska 2004 (as: Sclerotinia tuberosa), Łuszczyński 2000c (as: Sclerotinia tuberosa), Lisiewska i Król 2007 (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk i in. 2008 (as: Sclerotinia tuberosa), Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000 (as: Sclerotinia tuberosa), Gierczyk i in. 2009, Chachuła 2009, Wojewoda 2008, Gumińska 2006 (as: Sclerotinia tuberosa), Wilga 2000b (as: Sclerotina tuberosa), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk 2003 (as: Sclerotinia tuberosa), Adamczyk 2003a (as: Sclerotinia tuberosa), Szczepkowski i in. 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Wilga 2009b, Ślusarczyk 2005 (as: Sclerotinia tuberosa), Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Kozłowska i in. 2015a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Wilgan 2020a, Kujawa i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Narkiewicz 2021, Domian i Kujawa 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji