niejadalny

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn (1979)

twardnica bulwiasta
Sclerotinia tuberosa (Hedw.: Merat) Fuck. · Whetzelinia tuberosa (Hedw.: Merat) Korf: Dumont
Dumontinia tuberosa (twardnica bulwiasta)
03.04.1999, Raèice n/Trotinou, Czechy; copyright © by Jiři Kovač
Dumontinia tuberosa (twardnica bulwiasta)

owocnik

Owocnik w postaci miseczki lub tarczki średnicy 10-30 mm; barwa kasztanowobrązowa do orzechowobrązowej; jest ona osadzona na brązowym trzonku, długości 30-80 x 2-4 mm, połączonym ze znajdującą się w ziemi sklerotą. Sklerota jest rozmiaru orzecha laskowego, nieregularnie bulwiasta, 10-30 x 5-15 mm, barwy czarnej, twarda, z białawym miąższem.

space

Sporocarp in the form of a cup or a disk of 10-30 mm in diameter; chestnut-brown to nutty-brown; resting on a brown stalk 30-80 x 2-4 mm long attached to sclerotium in the ground. sclerotium is the size of a hazelnut, irregularly tuberous, 10-30 x 5-15 mm, black, tough, with white flesh.

space

zarodniki

Zarodniki Bezbarwne, elipsoidalne, gładkie, 12-17 x 6-9 µm.

Spores hyaline, ellipsoid, smooth, 12-17 x 6-9 µm.

występowanie

Jest to dość osobliwy gatunek - wyspecjalizowany pasożyt Anemone nemorosa, pasożytuje na jego korzeniach. Jesienią tworzy organ przetrwalnikowy - sklerotę. Z niej wiosną, od marca do maja, wyrastają owocniki. Dość często spotykany w lasach i zaroślach liściastych.

Spring. Parasitic on Anemone nemorosa roots.

wartość

Niejadalny.

Inedible.