takson nie ujęty w czekliście

Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja

Cystoderma adnatifolium (Peck) Harmaja