grzyby.pl

Cystidiopostia hibernica (Berk. et Broome) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek zimowy
Oligoporus hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden [główna w czekliście] · Postia hibernica (Berk. et Broome) Jülich · Spongiporus hibernicus (Berk. et Broome) Jülich
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Postiaceae Postiaceae Postiaceae PostiaceaePostiaceaepóźnoporka czerwieniejąca (Amylocystis lapponica)rdzawoporek (Fuscopostia)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W borach sosnowych, na drewnie sosny.W borach sosnowych, na drewnie sosny.