grzyby.pl

Cyanosporus subcaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

Oligoporus subcaesius (A. David) Ryvarden et Gilb. · Tyromyces subcaesius A. David
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyanosporus Cyanosporus Cyanosporus CyanosporusCyanosporusdrobnoporek modrobiały (Cyanosporus alni)Cyanosporus auricomus

występowanie