grzyby.pl

Cyanosporus alni (Niemelä et Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek modrobiały
Oligoporus alni (Niemelä et Vampola) Piątek [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na martwym drewnie liściastym wielu gatunków; sierpień-listopad.W lasach liściastych i mieszanych, na martwym drewnie liściastym wielu gatunków; sierpień-listopad.