grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cyanosporus alni (Niemelä et Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek modrobiały
Oligoporus alni (Niemelä et Vampola) Piątek