grzyby.pl
GREJ

Cortinarius infractus Berk.

zasłonak gorzkawy, zasłonak złamany
Cortinarius infractus (zasłonak gorzkawy)
28.08.2005, Góry Kaczawskie; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius infractus (zasłonak gorzkawy)
Cortinarius infractus (zasłonak gorzkawy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050828.12.05 - Cortinarius infractus (zasłonak gorzkawy); Góry Kaczawskie
050828-12
/Góry Kaczawskie/ #3