Cortinarius delibutus (zasłonak błękitnoblaszkowy)
Cortinarius delibutus (zasłonak błękitnoblaszkowy)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach iglastych, mieszanych i liściastych, szczególnie w miejscach wilgotnych; na ziemi, w ściółce i wśród mchów; lipiec-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Domański Z. (1965)[2717]Domański Z. (1965) Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce).[2717], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Dominik & Pachlewski (1956)[2733]Dominik & Pachlewski (1956) Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach.[2733], Flisińska (1982)[2776]Flisińska (1982) Materiały do poznania flory grzybów wyższych rezerwatu wodno-torfowiskowego Brzeziczno.[2776], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (1999)[2791]Flisińska (1999) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu Szklarnia.[2791], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2011)[1721]Krotoski (2011) Wzgórze Grzybówka.[1721], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Schulz (1913)[3185]Schulz (1913) Studie über Pilze des Riesengebirges. I Teil.[3185], Skirgiełło (1998)[3206]Skirgiełło (1998) Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies.[3206], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Cortinarius delibutus (zasłonak błękitnoblaszkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 320573 CA93 308857 DD95 342045 DE54 169152 180510 364586 DE55 194581 195766 204947 291808 350811 DE65 169154 327297 350595 DE66 328204 DE78 320543 GC01 308761

ID 169 152 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 0,5 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła,śródleśna niecka-brzozy,olchy,krzaczaste wierzby, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 123/2017; uwagi: namiary -51st1'25,42"N 19st16'9,4"E; zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:277533] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 277533 ;

ID 169 154 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1,5 km N,Widzówek,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na ziemi,pod brzozą, kilka owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 111/2017; uwagi: namiary -50st59'53,86"N 19st23'23,38"E; zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:323107] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 323107 ;

ID 180 510 oznaczenie: Cortinarius delibutus; • potwierdzenie ID169 152; lokalizacja: 0,5 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 12 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża podmokłej,śródleśnej niecki-brzozy,olchy,sosny,krzaczaste wierzby, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.391441 fot.391442 fot.391443 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391441
391442
391443

ID 194 581 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Brodowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 9 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na skraju kompleksu -sosny, brzozy, osiki, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 27 lis 2017; eksykat: tak, TSH 201/2017; uwagi: 51st 2' 53,36" N ; 19st 20' 45,84" E; fot.460458 fot.460459; siedlisko; fot.460460 [notatka: nie] [fotografie: tak];

460458
460459
460460

ID 195 766 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 750 m na pdwsch od wsi Łęg ( od lewobrzeżnej część wsi ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 20,65" N i 19st 18' 29,07" E], DE55; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj podmokłego lasu liściastego -olchy, brzozy, osiki, na ziemi, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 3 gru 2016; eksykat: tak, TŚH 205/2015; uwagi: fot.466673 fot.466674 fot.466675 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466673
466674
466675

ID 204 947 oznaczenie: Cortinarius delibutus; • potwierdzenie ID195 766; lokalizacja: 0,7km SE od wsi Łęg ( części lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 9 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły skraj lasu -olchy, brzozy, osiki, krzewiaste wierzby, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.516271 fot.516272 fot.516273 [notatka: nie] [fotografie: tak];

516271
516272
516273

ID 291 808 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 55" N i 19st 25' 25,6" E], DE55; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -topole, świerki, brzozy, osiki i inne, na ziemi, grupa co najmniej 17 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 30 sty 2019; eksykat: tak, TSH 65/2019; uwagi: fot.880846 fot.880847 fot.880848 fot.880849 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880846
880847
880848
880849

ID 308 761 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 2 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie liściaste, w miejscu występowania grab, topola, brzoza, na ziemi, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 150/2017; uwagi: fot.961534 [notatka: [bf:904050]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 904050 ;

ID 308 857 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 31 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, brzoza, ziemia, dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 206/2017; uwagi: fot.872951 [notatka: tak, Spis grzybów rezerwatu Jeziora małe i Duże Sitno] [fotografie: tak];

872951

ID 320 543 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 24 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, dąb, buk, grab, olsza, jawor, ziemia, kilka; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 460/2018; uwagi: zapach ziemisty-ziemniaczany; fot.1040295; [bf:969585] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 969585 ;

ID 320 573 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką Św, Dg i Brz, na murszu iglastym, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 463/2018; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:873290] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 873290 ;

ID 327 297 oznaczenie: Cortinarius delibutus s.l.; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 8" N i 19st 19' 51" E], DE65; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pas lasu z okresowym ciekiem wodnym -sosna, olcha, brzoza, wierzba, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 7 lut 2021; eksykat: tak, TSH 84/2021; uwagi: fot.1109407 fot.1109408 fot.1109409 fot.1109410; siedlisko; fot.1109411 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109407
1109408
1109409
1109410
1109411

ID 328 204 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 38,5" N i 19st 28' 48,5" E], DE66; data zbioru: 21 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzoza, olcha, osika, kruszyna, świerk, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 147/2021; uwagi: [bf:1021452] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1021452 ;

ID 342 045 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 4 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, brzoza, wierzba), ziemia, wśród mchów i torfowców, gramadnie, kilka; leg. Beata Łyszkowska, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 179/2020; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak, wątek [bf:943334]]; związane wątki bio-forum.pl: 943334 ;

ID 350 595 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany fragment boru sosnowego -brzoza, osika, sosna, świerk, dąb, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 4 mar 2023; eksykat: tak, 273/2022; uwagi: GPS: 51st 0' 19" N 19st 18' 29" E; fot.1271465 fot.1271466 fot.1271467 fot.1271468 fot.1271469 fot.1271470 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1271465
1271466
1271467
1271468
1271469
1271470

ID 350 811 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 1,5 km SW od dz. Stobiecko Miejskie (Radomsko); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; dąb, brzoza, świerk, klon, dąb czerwony, na ziemi, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; rev. Tomasz Ślusarczyk 8 kwi 2023; eksykat: tak, TSH 276/2022; uwagi: GPS: 51st 4' 9,3" N 19st 22' 26,5" E; fot.1273638 fot.1273639 fot.1273640 fot.1273641 fot.1273642 fot.1273643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273638
1273639
1273640
1273641
1273642
1273643

ID 364 586 oznaczenie: Cortinarius delibutus; lokalizacja: 0,7 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 28 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; grab, osika, brzoza, sosna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Tomaszowi Ślusarczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 15" N 19st 14' 59" E; fot.1399823 fot.1399824 fot.1399825 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399823
1399824
1399825
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji